Zaměření provedení staveb

Geodetické zaměření skutečného provedení staveb se provádí po dokončení stavby, dokumentace zaměření skutečného provedení se předkládá při kolaudaci stavby, zasílá se v digitální podobě správci digitální mapy města.

  • Geodetické zaměření skutečného provedení stavby provádíme pro stavby pozemní i liniové.
  • Geodetické zaměření provádíme ve státních souřadnicových systémech S-JTSK a BpV a podle směrnic správců sití a směrnice pro tvorbu digitální mapy města.
  • Typem stavby je určen obsah zaměření a forma dokumentace, kterou zpracováváme a předáváme objednateli.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás pro provedení zaměření staveb.