Geometrické plány

Hlavní stránka
Služby
Geometrické plány
Geometrický plán je klasickým technickým nástrojem, a především neoddělitelnou součástí všech právních listin, podle nichž se provádí zápis do katastru nemovitostí. Geometrický plán graficky znázorňuje tvar dotčených nemovitostí jak před změnou, tak po jejím provedení. Každý geometrický plán musí nakonec potvrdit příslušný katastrální úřad.

Zpracováváme geometrické plány pro všechny účely:

Geometrický plán pro vyznačení budovy nebo změnu obvodu budovy
zaměřujeme a zpracováváme po dokončení stavby. Stejnopisy geometrického plánu předáváme objednateli. Geometrický plán pro vyznačení budovy se předkládá ke kolaudaci. Po ukončení kolaudačního řízení vlastník přikládá geometrický plán a další listiny k žádosti o zápis budovy do katastru nemovitostí.
Geometrický plán pro rozdělení pozemku nebo změnu hranic pozemku
zaměřujeme a zpracováváme podle zadání a požadavků zákazníka. Stejnopisy geometrického plánu pro rozdělení pozemku předáme objednateli. Na stejnopis geometrického plánu pro rozdělení pozemku vyjadřuje souhlas s dělením příslušný stavební úřad, žádost o souhlas podává majitel pozemku. Takový geometrický plán je podkladem k sepsání smlouvy. Účastníci podepsanou smlouvu se stejnopisem geometrického plánu pro rozdělení pozemku podávají ke vkladu do katastru nemovitostí.
Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
vyhotovujeme často pro pokládku a údržbu sítí položených na cizích pozemcích, nebo na žádost zákazníků pro vyznačení nějakého práva. Stejnopisy geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku předáme objednateli. Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku je podkladem k sepsání smlouvy. Účastníci podepsanou smlouvu se stejnopisem geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku podávají ke vkladu do katastru nemovitostí.

Vypracování nezávazné cenové nabídky

Máte-li zájem o vypracování nezávazné cenové nabídky za vypracování geodetického plánu, rádi vám ji v AGES připravíme.
Adresa
17. listopadu 2753
530 02 Pardubice
Kontakt
Otevírací doba
Pondělí – Pátek: 8:00 – 16:00
Sobota – Neděle: zavřeno
© 2024 AGES Pardubice – geodetické služby | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů