Vytyčení hranic pozemků

Hranice pozemků jsou důležité pro stavbu oplocení, osazení stavby do pozemku, dodržení odstupů, zjištění výměry atd..

  • Vytyčujeme hranice podle údajů katastru nemovitostí z různých důvodů, například pokud není hranice v terénu známá nebo je sporná, dále pokud je třeba zpřesnit hranici, nebo při dělení parcel.
  • Vytyčení hranice pozemku podle údajů katastru nemovitostí můžeme zpracovat samostatně nebo k němu vyhotovujeme geometrický plán.
  • Vytyčení hranice pozemku podle údajů katastru nemovitostí provádíme v souladu s platnou katastrální vyhláškou číslo 357/2013.
  • Dotčené vlastníky zveme k seznámení s průběhem vytyčené hranice. Po seznámení v terénu o provedeném vytyčení zpracujeme dokumentaci, kterou zasíláme na příslušné katastrální pracoviště, objednateli a dotčeným vlastníkům.

Kontaktujte nás

Společnost AGES Pardubice Vám provede vytyčení hranic pozemků, kontaktujte nás