Vytyčení staveb

Hlavní stránka
Služby
Vytyčení staveb
V případě vytyčení staveb jde o prostorové umístění stavby v terénu podle projektové dokumentace v souladu s územním rozhodnutím a se stavebním povolením. Výstupem je schéma vytyčených bodů a vytyčovací protokol, který vám slouží jako doklad o vytyčení stavby pro stavební úřad. Protokol o vytyčení stavby se následně předkládá ke kolaudaci.
Vytyčení vaší stavby vám v souladu se stavebním zákonem provede pouze úředně oprávněný zeměměřický inženýr, a to ze schválené stavební prováděcí dokumentace stavby. Nechte profesionální vytčení staveb na nás. V AGES provádíme vytyčení pro pozemní i liniové stavby, stejně jako zaměření provedení staveb.

Jak vytyčování stavby probíhá?

Vytyčení stavby provádíme podle dodané projektové dokumentace. Druh stabilizace vytyčených bodů, způsob a náročnost vytyčení se odvíjí od typu stavby. Vytyčení se provádí jednorázově před stavbou nebo pokračuje v průběhu stavby. Dokladem o vytyčení a předání vytyčených hodnot je protokol o vytyčení, který po dokončení vytyčování vyhotovujeme a předáváme objednateli. Protokol o vytyčení obsahuje náčrt vytyčení budovy, seznam souřadnic všech rohů v systému S-JTSK, dále výšku Bpv, popisové pole a pochopitelně i formální nezbytnosti, jako je podpis a datum.

Vypracování nezávazné cenové nabídky

Máte-li zájem o vypracování nezávazné cenové nabídky za geodetické vytyčení staveb, rádi vám ji v AGES připravíme.
Adresa
17. listopadu 2753
530 02 Pardubice
Kontakt
Otevírací doba
Pondělí – Pátek: 8:00 – 16:00
Sobota – Neděle: zavřeno
© 2024 AGES Pardubice – geodetické služby | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů