Vytyčení staveb

Vytyčení stavby je prostorové umístění stavby v terénu podle projektové dokumentace v souladu s územním rozhodnutím a se stavebním povolením. Protokol o vytyčení stavby se předkládá ke kolaudaci.

  • Vytyčení stavby provádíme podle dodané projektové dokumentace.
  • Druh stabilizace vytyčených bodů, způsob a náročnost vytyčení se odvíjí od typu stavby.
  • Vytyčení může být provedeno jednorázově před stavbou nebo vytyčování pokračuje v průběhu stavby.
  • Vytyčení provádíme pro pozemní i liniové stavby.
  • Dokladem o vytyčení a předání vytyčených hodnot je protokol o vytyčení, který po dokončení vytyčování vyhotovujeme a předáváme objednateli.

Kontaktujte nás

Společnost AGES Pardubice Vám provede vytyčení stavby, kontaktujte nás.