Nabízené služby

mapové podklady Pardubice

Mapový podklad je polohové a výškové zaměření skutečného stavu terénu doplněné o údaje katastru nemovitostí, které slouží k vyhotovení projektové dokumentace.”

Hranice pozemků jsou důležité pro stavbu oplocení, osazení stavby do pozemku, dodržení odstupů, zjištění výměry atd..

vytyčení stavby pardubice

Vytyčení stavby je prostorové umístění stavby v terénu podle projektové dokumentace v souladu s územním rozhodnutím a se stavebním povolením. Protokol o vytyčení stavby se předkládá ke kolaudaci.

Geodetické zaměření skutečného provedení staveb se provádí po dokončení stavby, dokumentace zaměření skutečného provedení se předkládá při kolaudaci stavby, zasílá se v digitální podobě správci digitální mapy města.

Geometrický plán je součást právních listin, podle kterých má být nemovitost zapsána do katastru nemovitostí..

ostatní geometrické práce Pardubice

Nabízíme veškeré geodetické práce v lokalitě Pardubice a okolí. Kontaktujte nás