Ostatní geodetické práce

V rámci ostatních geodetických prací se zabýváme:

Pasport budov pro účely projekční nebo výpočetní, měření a výpočty kubatur, kontrolní měření s výpočtem a vyhodnocením výsledků – sedání a svislost budov (geomonitoring)

Kontaktujte nás

Potřebujete-li jakékoliv geodetické práce, kontaktujte společnost AGES Pardubice. Vždy lze nalézt řešení.